top of page
Tenen beneficis les mascaretes?
Untitled design-4.png

Algún 'pro' havíem de trobar al fet d’haver de dur mascareta no? Un ús correcte d'aquesta, tenint en compte la seua funció de filtrar l’aire, evitarà amb l'arribada dels mesos més freds, la pujada d'infeccions i inflamacions de vies respiratòries altes.

Recordant la publicació dels aerosols (veure publicació), la mascareta protegeix les estructures encarregades de l’entrada i eixida d’aire de les vies respiratòries. 

Existeixen persones que a causa de la seua condició / situació personal realitzen la inspiració de manera oral per la impossibilitat de realitzar-la pel nas o per la sensació que l’aire que entra no és suficient. Però, hi ha per gent que simplement és un mal hàbit, un costum.

En general, amb l'arribada de l'hivern, per congestió nasal, augmenten en certa manera els episodis de respiració oral, augmentant així els quadres simptomàtics compatibles amb inflamació o infecció de la via respiratòria.

La mucosa nasal, així com les ‘vibrisses’ (pels del nas), s’encarreguen de funcions indispensables per la salut general i integritat de la via respiratòria, perquè l’aire ha de ser 'FEH' (filtrat, escalfat i humidificat) per ella en entrar al nostre cos.

Per contra, la respiració oral comporta l’entrada de l’aire no FEH al nostre cos, degut òbviament a què no passa per les estructures encarregades d’aquestes funcions. Així, amb aquesta modalitat inspiratòria continuada, augmenten els casos d’infecció i inflamació de la via respiratòria.

La mesura anticovid de dur mascareta permetrà l’entrada d’aire menys brut al nostre interior si, malgrat tot, realitzem una inspiració oral.

Tot aquest conjunt d’aire filtrat a la seua entrada per la mascareta, independentment siga inspirat per boca o nas, reduirà l’entrada de partícules, disminuint la ressecor de les estructures, reduint així els casos d’infeccions de via aèria i al seu conjunt, les disfonies puntuals.

Però, per què menys brut i no FEH totalment? L’estructura i components de la mascareta poden filtrar l’aire retenint algunes partícules a la seua entrada (així com en la seua eixida), però no realitzarà les funcions d'escalfar ni humidificar l’aire.

Amb l'arribada de l'hivern, els virus, com a principals patògens en ser detinguts a la mucosa i estructures nasals, presenten una acció patògena facilitada pel fred. Com informaren que passaria d'igual manera amb el coronavirus, al cap i a la fi, és això, un virus.

I amb tot això? Tindrem una menor quantitat d'infeccions lleus de duració limitada, catarros ocasionals, laringitis, traqueïtis, sinusitis, afectacions de la via respiratòria? 

Sí, s'esperen menys quadres simptomàtics relacionats amb inflamació o infecció de via respiratòria. Alguns d'aquests símptomes són: afectació de la deglució per dolor en empassar (odinofàgia), dolora les oïdes (otàlgia), tos irritativa constant amb afectació directa de cordes vocals produint ronquera en la veu, fuita d'aire, inflamació de cordes vocals, possible estridor laringi, coïssor laringofaringi.

Aquella frase de posa't un mocador al coll i respira per ell quan hi haja corrents d'aire o molt de fred, una funció similar trobarem amb la mascareta, a més de sentir òbviament menys el fred a la cara. Potser ara trobem beneficis.

 

Llegeix també 

A conseqüència, els especialistes de la veu esperem menys casos de disfonies puntuals amb símptomes comuns com tos irritativa inflamació de cordes provocats per l'alteració de la via respiratòria, sent aquesta indispensable a la veu.

bottom of page