/COACHING VOCAL

Entrena la veu, cant i parla, de manera còmoda augmentant possibilitats des d'una visió totalment sana

amb els factors propis que el cos compta.


Oferim un servei de coaching des d'una  visió pedagògica diferent, nova.


L'alumne/a és qui marca els objectius que vol aconseguir, la coach únicament li guia, ajuda aconseguir els objectius, a través d'exercicis i observació pròpia.

 

Facilitem la funció vocal amb la participació dels recursos corporals.

Únicament les sessions requereixen d'empatia, confiança i comunicació, factors visibles en els resultats obtinguts.

© 2019 Logoveu