top of page
Inici > Logopèdia > Disfàgia
cereal2.jpg
DISFÀGIA

Trastorn caracteritzat per dificultat o alteració en alguna de les fases que engloben la deglució impedint que aquesta siga segura i eficaç. Aquest trastorn pot donar-se en la ingesta de sòlids, líquids o tots dos.

La deglució es divideix en tres fases sent: la fase oral des de la salivació prèvia fins a considerar masticació, preparació del bol alimentari i propulsió; la segona fase coneguda com a faríngia, caracteritzada per un conjunt de petites accions molt coordinades i finalment la fase esofàgica, quan el bol alimentari arriba per l'esòfag fins a l'estómac.

Pot classificar-se la disfàgia segons en la fase que es produïsca sent orofaríngia respecte a les dues primeres fases, oral i faríngia. La dificultat es dóna en l'inici de la deglució, preparació del bol alimentari o transport del mateix fins a l'inici de la següent fase, fins a l'esòfag.
Sent la disfàgia esofàgica l'altre subtipus, en aquest la dificultat és l'arribada del bol alimentari a l'estómac, produint-se una obstrucció en l'esòfag.


Causat per trastorns o malalties que comprometen la mobilitat dels òrgans orofacials i faringis com poden ser processos tumorals, accidents cerebrovasculars, demències, malalties neurodegeneratives, afeccions nervioses (nervi hipoglòs (parell XII), nervi vague (parell X), n. Glossofaringi (parell IX), n. Facial (parell VII), n. Trigemin (parell V)), cirurgies, radioteràpia, quimioteràpia o afectació de les fases per envelliment natural.

       La teràpia deglutòria des de l'àmbit de la logopèdia comprén des del treball i la instauració de tècniques o maniobres facilitadores, posturals, modificacions dietètiques o la suspensió de l'alimentació oral amb caràcter temporal o permanent. Això dependrà del tipus de disfàgia i principalment de la situació del/ de la pacient, per la qual cosa es realitza una minuciosa recollida d'informació amb l'objectiu d'abastar les necessitats considerant totes les possibilitats.

Alguns dels
símptomes d'alerta durant la deglució o referent a aquesta són: dolor en tragar, baveig, veu ronca o humida després de deglutir, tos immediatament després de tragar, necessitat de tragar diverses vegades durant una única ingesta o pèrdua de pes sobtada entre altres.

bottom of page