top of page
OPOVEU_Logoveu.png

Formació vocal dissenyada per opositors/es

Ausència d'ús vocal i conseqüències.

Abús vocal i conseqüències.

'Cantar' els temes davant de tribunal o simplement estudiant i reapsant de manera reiterada els temes poden fer malbé la nostra veu i ocasions recurrim a remeis casolans quan es massa tard i si tenen beneficis son molt passatgers. Malgrat això la majoria poden perjudicar-nos més però arribem a ells en moments de desesperació.

Examen

La veu és un dels aspectes que, amb motiu, també afecta als i a les persones que preparen una oposició.  La incertidumbre, els nervis, la càrrega emocional i psicològica que comporten les convocatòries, els exàmens, poden tenir efectes contraproduents a la veu, i aquesta ens pot jugar una mala passada en un dels moments més importants.

Evitar que la veu limite l'estudi o inclús falle el mateix dia de l'examen és possible amb Opoveu. 

Aquesta formació està composta per un curs de coneixements teòrics bàsics per comprendre la veu i afiançar coneixements posteriors de cures i exercicis. Materials que, juntament amb una rutina de veu personalitzada, s'entregaran a tota persona participant en la formació.

La inscripció inclou dos sessions de tècnica vocal individual per treballar aspectes més focalitzats en ñes necessitats de cada persona.

bottom of page