top of page

Inici > Serveis > Peritatge legal

Peritaje-psicologico.jpg.webp

PERITATGE LEGAL

La logopèdia és una disciplina àmplia que abasta diferents àmbits de treball, estudi i recerca. Com a clínica de veu especialitzada, des de Logoveu oferim el servei de peritatge legal forense en el camp de la veu, amb formació acreditada com perito. Considerant perit com, una persona qualificada en coneixements amb precisió, amb els quals pot ser la resta de persones no compten, experta en un àmbit concret. Podent ser sol·licitades al procés civil, entre altres funcions.

Entre altres les funcions del logopeda forense inclouen la presència i recollida d'informació en el jutjat; ús de totes les tècniques, eines o metodologies que aclarisquen el procés; elaboració escrita i lliurament del dictamen pericial, ratificació en jutjats en cas de ser requerit; possible assistència a la vista si així és sol·licitada.

En sí, una avaluació forense presenta característiques semblants a una avaluació clínica.
Avaluació, recollida d'informació exhaustiva pertanyent a l'àmbit logopèdic mitjançant el mètode científic, amb l'objectiu de donar resposta a qüestions legals a partir de la recerca per a facilitar l'aplicació de la llei als jutges amb garanties de justícia. Formant part d'un procés de diferents fases amb l'objectiu d'ajudar a resoldre problemes i prendre decisions mitjançant l'aportació i avaluació de proves vàlides a un procés legal.

El procés engloba entrevistes minucioses amb l'objectiu de realitzar informes especialitzats com a prova, dictamen, pericial en casos de sol·licitud d'aquests portant el procés a l'àmbit legal. Amb la finalitat que la resolució judicial o administrativa tinga una base científica, vàlida i fiable, assessorant així el/la jutge o tribunal a prendre decisions en un tema que possiblement no dominen.

Considerant-se possible tant la petició per part de jutjats com per qualsevol de les parts de manera privada.

bottom of page